Friday, June 16, 2017

Amplifier 200W 2N3055 VER 4Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia


Thursday, May 11, 2017

Amplifier 400W SP_203 @ Ver 4

\
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, ToshibaWednesday, February 22, 2017

Amplifier 800W @ SP_203 Bluetooth Wireless

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan,Toshiba
Monday, January 23, 2017

Amplifier 400W Toshiba - TM555A Bluetooth Wireless MusicLinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba


Tuesday, December 13, 2016

Amplifier Box SP-203


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan


Friday, December 2, 2016

Amplifier Box - Vỏ AmpliLinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan