.

1/15/2018

Amplifier LA4440 20W

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan


11/16/2017

Amplifier 200W KARAOKE 2SC5200 x 4


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan


6/16/2017

Amplifier 200W 2N3055 VER 4Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia