.

4/17/2018

Amplifier 200W TIP 3055 x 4Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan1/15/2018

Amplifier LA4440 20W

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan


11/16/2017

Amplifier 200W KARAOKE 2SC5200 x 4


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan