Thursday, May 11, 2017

Amplifier 400W SP_203 @ Ver 4

\
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba


Wednesday, February 22, 2017

Amplifier 800W @ SP_203 Bluetooth Wireless

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan,ToshibaMonday, January 23, 2017

Amplifier 400W Toshiba - TM555A Bluetooth Wireless MusicLinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba


Tuesday, December 13, 2016

Amplifier Box SP-203


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan


Friday, December 2, 2016

Amplifier Box - Vỏ AmpliLinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan


Wednesday, November 30, 2016

Amplifier 250W 2N3055 - MJ2955 TO_3 VER_3

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia