.

ANDOER CAMERA

Andoer HDV-534K 4K 48MP WiFi Digital - 124$
Andoer V12 1080P Full HD 16X Digital - 68$

Andoer HDV-Z80 1080P Full HD 24MP Digital - 175$
Andoer HDV-Z20 1080P Full HD - 119$
Andoer HDV-Z20 1080P Full HD 24MP WiFi Digital - 138$

No comments:

Post a Comment

Vui lòng viết tiếng việt có dấu, hoặc tiếng anh