.

2/21/2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGE & PRE TL082













Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo

2/20/2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGE















Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo


2/18/2016

Power Amplifier 340W D718 - B688

























Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan