.

2/21/2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGE & PRE TL082

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo

2/20/2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGELinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo


2/18/2016

Power Amplifier 340W D718 - B688

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan