Sunday, January 31, 2016

Amplifier Mini 40W TDA2030 @_@

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan


Saturday, January 23, 2016

Bộ Cum Lê Audio 4 Transistor C5200 - A1943 TOSHIBA


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba


Tuesday, January 19, 2016

Amplifier Digital FuSeMax PA-981 D718-B688


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Japan