.

4/16/2016

Amplifier TDA2030 & TDA1524 Bass Boot Loudness

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan