.

7/11/2016

Amplifier 550W PA-4400 2SC5200 - 2SA1943
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba7/09/2016

Amplifier 400W SP-203 2SC5200 - 2SA1943 VER_2

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba