.

XE ĐIỀU KHIỂN CHẠY XĂNG


Mazda Style Nitro RC


- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35: 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 4.890.000 / Xe
Subaru Style Nitro RC


- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35: 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 4.890.000 / Xe
Condor Nitro Radio Buggy


- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35: 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 5.190.000 / Xe
Gladiator Nitro Road Truggy


- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35: 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 5.290.000 / Xe
Conquistador Nitro Monster Truck- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35: 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 5.290.000 / Xe
Condor Pro Radio Buggy- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35 : 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 5.790.000 / Xe
Bug Crusher Pro Monster Truck- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35 : 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 6.790.000 / Xe
Bug Crusher Pro Truck- Tỉ lệ : 1:10
- Thiết bị vô tuyến: 2.4 GHz
- Chiều rộng: 199mm
- Chiều cao: 115mm
- Thời Gian Nhiên Liệu: 30 phút
- Chiều dài: 380mm
- Chiều dài cơ sở: 259 mm
- Tỷ số bánh răng: 8,35 : 1
- Động cơ: Động cơ SH mạnh mẽ
- Khoảng cách bánh xe: 64 * 26 mm
- Chiều Cao Gằm xe: 8.5mm
- Giá: 8.290.000 / Xe

No comments:

Post a Comment

Vui lòng viết tiếng việt có dấu, hoặc tiếng anh