Thursday, March 31, 2016

Amplifier 400W 2SC5200 - 2SA1943 SP203 @ PLUS


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba


Friday, March 25, 2016

Amplifier 250W 2N3055 - MJ2955 TO-3

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Malaysia


Monday, March 21, 2016

POWER 340W D718 - B688 & KARAOKE

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan