.

3/31/2016

Amplifier 400W 2SC5200 - 2SA1943 SP203 @ PLUS


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba


3/25/2016

Amplifier 250W 2N3055 - MJ2955 TO-3

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Malaysia


3/21/2016

POWER 340W D718 - B688 & KARAOKE

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan