Friday, October 30, 2015

Master Board TDA1524Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan, Singapor

Thursday, October 29, 2015

Ampli Song Mã & Karaoke
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Tuesday, October 27, 2015

Amplifier 185W TDA7294 PRO VER 2
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Monday, October 12, 2015

Amplifier 2SC5200 TOSHIBALinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba