.

10/30/2015

Master Board TDA1524







Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan, Singapor

10/29/2015

Ampli Song Mã & Karaoke








Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

10/27/2015

Amplifier 185W TDA7294 PRO VER 2












Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

10/12/2015

Amplifier 2SC5200 TOSHIBA















Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba