.

11/16/2017

Amplifier 200W KARAOKE 2SC5200 x 4






Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan


6/16/2017

Amplifier 200W 2N3055 VER 4







Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia

5/11/2017

Amplifier 400W SP_203 @ Ver 4













\
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba



2/22/2017

Amplifier 800W @ SP_203 Bluetooth Wireless









Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan,Toshiba




1/23/2017

Amplifier 400W Toshiba - TM555A Bluetooth Wireless Music











Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba