Thursday, September 29, 2016

Amplifier 20W TDA2003 - Bass Treble TDA1524
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan


Friday, September 23, 2016

Amplfier 200W TDA7295Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan