.

9/29/2016

Amplifier 20W TDA2003 - Bass Treble TDA1524
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan


9/23/2016

Amplfier 200W TDA7295Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan