.

12/13/2016

Amplifier Box SP-203


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan


12/02/2016

Amplifier Box - Vỏ AmpliLinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan


11/30/2016

Amplifier 250W 2N3055 - MJ2955 TO_3 VER_3

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia


11/17/2016

Amplifier 400W SP203 PLUS VER_3
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba


11/04/2016

Amplifier 400W Transistor Toshiba Japan
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba


9/29/2016

Amplifier 20W TDA2003 - Bass Treble TDA1524
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan