.

Anh Đoàn Tuấn Kiệt

  1. Tên Khách Hàng: Đoàn Tuấn Kiệt
  2. Địa Chỉ: Đồng Tháp
  3. Mặt Hàng: Ampli Mini USB
  4. Mã Hàng: 444 885 120
  5. Dịch Vụ Vận Chuyển: Viettel Post
  6. Ngày Mua: 04/04/2018
  7. Ngày Vận Chuyển: 09h40, 09/04/2018
  8. Thanh Toán: Checked
  9. Hình Thức: Chuyển Nhanh
Ghi Chú: Quý khách vui lòng liên hệ Dịch Vụ Vận Chuyển để biết lộ trình hàng đã mua.
Tất cả thông tin lộ trình hàng hóa, chúng tôi sẽ cập nhật từ ngày 04/06/2017

No comments:

Post a Comment

Vui lòng viết tiếng việt có dấu, hoặc tiếng anh