.

MAIN ĐIỀU KHIỂN LED

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-E66A
1. Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc (1.048.576 điểm ảnh) : 2048*512; 4096*256,...
- Hai màu ( điểm ành): 512*128; 2048*32; 1344*48; 1024*64; 896*80; 768*96; 640*112; 512*128; 3200*16;...
- Tri color (524.288 điểm ảnh): 1024*512 ; 2048*256; 4096*128,...
2. Dung lượng lưu trữ lên tới 8MByte
3. Cổng giao tiếp COM, RJ45, USB, kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bản mọi lúc mọi nơi,...
4. Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
5. Phần mềm hỗ trợ HD2016 dễ sử dụng
6. Hỗ trợ 1000chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
7.Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
8.Hỗ trợ 32HUB12 , 16HUB08, cổng USB,
9. Hỗ trợ đa ngôn ngữ,có tiếng Việt
10. Hỗ trợ 7 hiệu ứng màu sắc và 64 cấp độ Màu Xám
11. Hỗ trợ Hình Ảnh Động, Nền flash đẹp mắt, Văn Bản, Ảnh, Thời Gian, đồng hồ vv
12. Hổ trợ Count down/up, Đếm bằng nút nhấn
13. Đặc biệt hỗ trợ 3D text xoay 90°180° 270 ° cho hiển thị theo chiều dọc,...
14. Updated chương trình bằng U-đĩa và cổng nối tiếp
15. Hơn 200 loại các hiệu ứng đẹp mắt
 Giá: 1.050.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-E63
1. Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc (131072 điểm ảnh) : 1024*128; 2048*64; 3200*32,...
- Hai màu (65536 điểm ành): 512*128; 2048*32; 1344*48; 1024*64; 896*80; 768*96; 640*112; 512*128; 3200*16;...
- Tri color (43000 điểm ảnh): 672*64; 1024*32,...
2. Dung lượng lưu trữ lên tới 8MByte
3. Cổng giao tiếp RJ45, USB, kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bản mọi lúc mọi nơi,...
4. Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
5. Phần mềm hỗ trợ HD2016 dễ sử dụng
6. Hỗ trợ 1000chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
7.Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
8.Hỗ trợ 8HUB12 , 4HUB08, cổng USB
9. Hỗ trợ đa ngôn ngữ,có tiếng Việt
10. Hỗ trợ 7 hiệu ứng màu sắc và 64 cấp độ Màu Xám
11. Hỗ trợ Hình Ảnh Động, Nền flash đẹp mắt, Văn Bản, Ảnh, Thời Gian, đồng hồ vv
12. Hổ trợ Count down/up, Đếm bằng nút nhấn
13. Đặc biệt hỗ trợ 3D text xoay 90°180° 270 ° cho hiển thị theo chiều dọc,...
14. Updated chương trình bằng U-đĩa và cổng nối tiếp
15. Hơn 200 loại các hiệu ứng đẹp mắt
 Giá: 650.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-W63 WIFI
1. Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc (131072 điểm ảnh) : 1024*128; 2048*64; 3200*32,...
- Hai màu (65536 điểm ành): 512*128; 2048*32; 1344*48; 1024*64; 896*80; 768*96; 640*112; 512*128; 3200*16;...
- Tri color (43000 điểm ảnh): 672*64; 1024*32,...
2. Dung lượng lưu trữ 8MByte
3. Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
4. Phần mềm hỗ trợ HD2016 dễ sử dụng
5. Hỗ trợ 1000chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
6.Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
7.Hỗ trợ 8HUB12 , 4HUB08, cổng USB
PHẦN MỀM HỔ TRỢ HD2016:
1. Hỗ trợ đa ngôn ngữ,có tiếng Việt
2. Hỗ trợ 7 hiệu ứng màu sắc và 64 cấp độ Màu Xám
3. Hỗ trợ Hình Ảnh Động, Nền flash đẹp mắt, Văn Bản, Ảnh, Thời Gian, đồng hồ vv
4. Hổ trợ Count down/up, Đếm bằng nút nhấn
5. Đặc biệt hỗ trợ 3D text xoay 90°180° 270 ° cho hiển thị theo chiều dọc,...
6. Updated chương trình bằng U-đĩa và WIFI
7. Hơn 200 loại các hiệu ứng đẹp mắt
 Giá: 580.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-S63

1. Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc (131072 điểm ảnh) : 1024*128; 2048*64; 3200*32,...
- Hai màu (65536 điểm ành): 512*128; 2048*32; 1344*48; 1024*64; 896*80; 768*96; 640*112; 512*128; 3200*16;...
- Tri color (43000 điểm ảnh): 672*64; 1024*32,...
2. Dung lượng lưu trữ 8MByte
3. Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
4. Phần mềm hỗ trợ HD2016 dễ sử dụng
5. Hỗ trợ 1000chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
6.Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
7.Hỗ trợ 8HUB12 , 4HUB08, cổng USB
PHẦN MỀM HỔ TRỢ HD2016:
1. Hỗ trợ đa ngôn ngữ,có tiếng Việt
2. Hỗ trợ 7 hiệu ứng màu sắc và 64 cấp độ Màu Xám
3. Hỗ trợ Hình Ảnh Động, Nền flash đẹp mắt, Văn Bản, Ảnh, Thời Gian, đồng hồ vv
4. Hổ trợ Count down/up, Đếm bằng nút nhấn
5. Đặc biệt hỗ trợ 3D text xoay 90°180° 270 ° cho hiển thị theo chiều dọc,...
6. Updated chương trình bằng U-đĩa và WIFI
7. Hơn 200 loại các hiệu ứng đẹp mắt
 Giá: 600.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU BX-5A4&WIFI
1- Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc (128K điểm ảnh) : 3200*32; 2688*48; 2048*64; 1792*80; 1536*96; 1280*112,...
- Hai màu (64K điểm ành): 2048*32; 1344*48; 1024*64; 896*80; 768*96; 640*112; 512*128; 3200*16;...
2- Dung lượng lưu trữ 2MByte
3- Giao tiếp WIFI 802.11b/g/n để tải chương trình không cần dây
4- Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
5- Phần mềm hỗ trợ Ledshow TW2014
6- Hỗ trợ 128 chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
7 -Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
8 -Hỗ trợ Hub12 , Hub08
 Giá: 850.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-S62
1. Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc (65536 điểm ảnh) : 1024*64; 2048*32,...
- Hai màu (32768 điểm ành): 512*64; 2048*16;...
- Tri color (21504 điểm ảnh): 672*32; 1024*16,...
2. Dung lượng lưu trữ 2MByte
3. Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
4. Phần mềm hỗ trợ HD2016 dễ sử dụng
5. Hỗ trợ 1000chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
6.Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
7.Hỗ trợ 4HUB12 , 2HUB08, cổng USB, COM (RS232)
PHẦN MỀM HỔ TRỢ HD2016:
1. Hỗ trợ đa ngôn ngữ,có tiếng Việt
2. Hỗ trợ 7 hiệu ứng màu sắc và 64 cấp độ Màu Xám
3. Hỗ trợ Hình Ảnh Động, Nền flash đẹp mắt, Văn Bản, Ảnh, Thời Gian, đồng hồ vv
4. Hổ trợ Count down/up, Đếm bằng nút nhấn
5. Đặc biệt hỗ trợ 3D text xoay 90°180° 270 ° cho hiển thị theo chiều dọc,...
6. Updated chương trình bằng U-đĩa và cổng nối tiếp
7. Hơn 200 loại các hiệu ứng đẹp mắt
 Giá: 300.000đ
DOWNLOAD: HD2016
BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU BX-5M1
1- Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc (32768 điểm ảnh) : 1024*32 672*48 512*64 2048*16
- Hai màu (16384 điểm ành): 512*32 336*48 256*64 1024*16
2- Dung lượng lưu trữ 2MByte
3- Giao tiếp USB + LAN để tải chương trình.
4- Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
5- Phần mềm hỗ trợ Ledshow TW2014
6- Hỗ trợ 128 chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
7 -Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
8 -Hỗ trợ 4 Hub12 , 2 Hub08
 Giá: 550.000đ
BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU BX -5UL
1- Khả năng kiểm sóat:
- Đơn sắc: 512 * 16; 320 * 32
- 2 màu: 320 * 16; 160 * 32
2- Dung lượng lưu trữ 2MByte
3- Giao tiếp USB để tải chương trình.
4- Điện áp hoạt động 5V (3.5V ~ 6.5V)
5- Phần mềm hỗ trợ Ledshow TW2014
6- Hỗ trợ 128 chương trình, 8 khu vực cho mỗi chương trình
7 -Hỗ trợ hình ảnh/văn bản/ảnh động/âm lịch/đồng hồ/nhiệt độ,..
 Giá: 190.000đ

No comments:

Post a Comment

Vui lòng viết tiếng việt có dấu, hoặc tiếng anh