.

10/30/2015

Master Board TDA1524Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan, Singapor