Thursday, January 14, 2016

Upgrade Amplifier 300W D718 - B688 Full


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan