.

1/14/2016

Upgrade Amplifier 300W D718 - B688 Full


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan