Sunday, February 21, 2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGE & PRE TL082

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo