Monday, March 21, 2016

POWER 340W D718 - B688 & KARAOKE

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan