.

6/02/2016

Amplifier 250W 2N3055 - MJ2955 VER_2

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia