Friday, December 2, 2016

Amplifier Box - Vỏ Ampli







Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan