.

12/13/2016

Amplifier Box SP-203






Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan