Tuesday, December 13, 2016

Amplifier Box SP-203


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan