Sunday, February 21, 2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGE & PRE TL082













Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo

Saturday, February 20, 2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGE















Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo


Thursday, February 18, 2016

Power Amplifier 340W D718 - B688

























Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan